Dodanych ogłoszeń: 887   •   Zarejestrowanych użytkowników: 4198

Regulamin

Postanowienia ogólne


1. Korzystanie z portalu dolnośląskie.eu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. Portal dolnośląskie.eu nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników oraz sporach powstałych między użytkownikami i stanowi jedynie platformę, która kojarzy ze sobą strony transakcji.

3. Administracja serwisu dolnośląskie.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowania i działania podejmowane przez użytkowników korzystających z portalu ogłoszeniowego dolnośląskie.eu.

4. Administracja portalu nie jest w stanie kontrolować i weryfikować wiarygodności osób korzystających z portalu i nie odpowiada za podawanie przez niektórych użytkowników niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz za niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.

5. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez użytkowników transakcji a także za szkody powstałe w wyniku takiej transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.

6. Dane kontaktowe ogłoszeniodawcy oraz formularz kontaktowy umieszczony tuż przy ogłoszeniu służą jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Wykorzystywanie ich w jakimkolwiek innym celu jest surowo zabronione.

7. Administracja portalu dolnośląskie.eu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  W przypadku zmiany regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do niepowiadamiania o tym fakcie Użytkowników Serwisu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązywać będą od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.

8. Użytkownikiem portalu może być tylko osoba pełnoletnia, która ma ukończone 18 lat.

Ogólne warunki umieszczania ogłoszeń

9. Ogłoszeniodawca dodając ogłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść ogłoszeń i zobowiązany jest do tego, by nie naruszało ono obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz zasad niniejszego regulaminu.


10. W szczególności zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących:
 

- rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa
- środków farmakologicznych; 
- narkotyków, substancji psychotropowych i innych środków odurzających, których posiadanie i którymi obrót stanowi złamanie prawa 
- lekarstw i towarów niebezpiecznych, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego; 
- papierosów i wyrobów tytoniowych; 
- pracy bez opisu funkcji stanowiska i miejsca pracy;
- systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich;
- reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych; 
- materiały naruszające zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich;
- materiałów erotycznych; 
- broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;
- sprzedaży psów i kotów bez informacji pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;
- towarów nieoryginalnych, czyli tzw. podróbek;
- rzeczy zawierających i propagujących treści pornograficzne, rasistowskie, obraźliwe czy wulgarne oraz inne, które łamią powszechnie przyjęte normy zachowań społecznych i kontaktów międzyludzkich
- pozostałych towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany.

11. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń wprowadzających w błąd lub manipulujących słowami kluczowymi.

12. Zabronione jest zamieszczanie adresów, nazwy stron i serwisów www w tytule ogłoszenia.

13. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania lub odpowiedniego zredagowania zdjęć i ogłoszeń i nie informowania o tym ogłoszeniodawcy które:

- łamią niniejszy regulaminu, 
- łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, 
- zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
- nie zostaną aktywowane przez ogłoszeniodawcę w terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia.

14. Administracja serwisu dolnośląskie.eu zastrzega sobie prawo do blokady konta i blokady możliwości dodawania ogłoszeń tym użytkownikom, którzy złamią którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu bądź też złamią lub naruszą obowiązujące przepisy prawa albo prawa osób trzecich.

15. Ogłoszeniodawca dodając ogłoszenie akceptuje możliwość otrzymywania na podany adres e-mail poczty związanej z działaniem serwisu dolnośląskie.eu (aktywacji ogłoszenia, usunięciu ogłoszenia, itp.).

16. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

17. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych, pod warunkiem że prośba taka zostanie wysłana z maila, który został przypisany do danej osoby (warunek weryfikacyjny).

18. Powyższe zasady obowiązują każdego odwiedzającego, ogłoszeniodawcę oraz użytkownika portalu dolnośląskie.eu.

Ochrona prawna

Cała zawartość stron internetowych tego serwisu (w tym tekst, grafika, logo, ikony, zdjęcia, pliki dźwiękowe oraz oprogramowanie) stanowi własność naszej firmy lub dostawców zawartości i jest chroniona przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie. Zawartość oraz oprogramowanie wykorzystane w serwisie mogą być używane wyłącznie w celu korzystania z usług serwisu. Wszelkie inne sposoby ich wykorzystania, łącznie z reprodukcją, modyfikacją, dystrybucją, transmisją, ponowną publikacją, pokazem lub prezentacją zawartości serwisu są surowo zabronione.

Czy możemy Ci jeszcze w czymś pomóc? Kontakt